Oswiecim Supporting Family & Kids


Here are the innocent kids who I have supported since the last year 2015 February.
12509670_575837412570043_3027167917119084970_n
http://kontakt24.tvn24.pl/oswiecim-japonczyk-z-pozytywna-en…

She has physical problems, however, through many people’s support, she could start to have a medical treatment and rehabilitation of the physically handicapped.

And she has got better her body. Although still, she needs support and not only her many innocent kids need help. And I fully appreciate the people for their support.

Here is some more information about my support! And please give those innocent kids a helps wink emoticon Peace

Here is some detail of this campaign.
12401732_507716962764175_1190896273501041961_o

980146_507976489404889_587975365310324113_o (1)

<Kornelia Biography>

DSC05635

Kornelia Sówka was born in August 31.08.2013 and suffers from a defect of the central nervous system combined with microcephaly, bone, and joint disorders,
increased muscle tension arms and legs quadriplegia, epilepsy, eye problems.

Neurological disorders caused by increased muscle tension that
limits the efficiency of the arms and legs, which also affects the physical development.

Daughter did not crawl, not sitting, not talking, a child lying its development is
far from the development of its peers.
Kornelia also has problems with eating, swallowing, chewing eat them only mixed meals.

<REHABILITATION>

DSC05560

Due to the state of health requires full-time care, hippotherapy, specialized rehabilitation method Vojta, Bobath, massage which relax the muscles also benefits from speech therapy, psychological., neuro speech therapy allows multiple plugs on the ability to communicate with the other person.
It is under the care of a neurologist, neurosurgeon, ophthalmologist, geneticist, cardiologist

Kornelia despite her illness is the extremely happy child.
– All the curious, want to know the world, but the obstacle is still tense muscles and pain.
Daily functional rehabilitation, which passes for her chance for better performance, but rehabilitation must be systematic.
Comprehensive improvement of the development of her daughter is very expensive, eateth come the costs of the purchase of specialized medical equipment
(trolley, orthotics, NW-WALKER through which you can walk normally)
that are necessary throughout the day, trips to rehabilitation.

<SIBLINGS SITUATION>

DSC05528

Kornelia has two sisters Nicoll 11-year-old and 4-year-old Martynka.
Older sister Nicoll also struggling with health problems.
– She was born without one-half hearts and has already gone through two operations
Kornelia, Martynka, Nicoll is a very quiet and happy children give us a lot of joy, and
we try to provide them with the best care.
Care 2 disabled children are for us a great challenge, but one must strong for the others.
We believe that you want us to help in the pursuit of the goal.

<We need your help>

Donation to 26303 Sówka Kornelia 

FOUNDATION FOR CHILDREN “Help on Time.”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
26303  Kornelia Sówka (donation for aid and health).

International transfers:
SWIFT code (BIC): BPHKPLPK
EN 48 10600076 0000321000196523
(Donations in US dollars USD)
26303  Sówka Kornelia

EN 11 10600076 0000321000196510
(Donations in euros) with a note 26303 Sówka Kornelia
KRS 0000037904 with a note 26303 Sówka Kornelia
Contact details joleczka-99@wp.pl or Fb Jolanta Sówka
Thank you so much for your support

Yours Sincerely

Parents of Conrad and Jolanta Sówka

More Information
http://dzieciom.pl/podopieczni/26303

 

<Polish Version>
MOJA HISTORIA

Kornelia Sówka urodziłam sie 31.08.2013 i cierpi na wadę ośrodkowego układu nerwowego połączoną z małogłowiem, zaburzenia kostno-stawowe, wzmożone napięcie mięśni rąk i nóg porażenie czterokończynowe,padaczkę,problemy ze wzrokiem.

Zaburzenia neurologiczne spowodowane wzmożonym napięciem mięśniowym powodują ograniczenie sprawności rąk i nóg, co wpływa na ograniczenie rozwoju fizycznego.

Córka nie raczkuje, nie siedzi, nie mówi,jest dzieckiem leżącym jej rozwój jest daleki od rozwoju jej rówieśników. Kornelia ma też problemy z jedzeniem, przełykaniem, gryzieniem pokarmów je tylko miksowane posiłki.

REHABILITACJA

Ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki, hipoterapii, specjalistycznej rehabilitacji metodą Vojty,Bobath, masaży której rozlużniają mięśnie korzysta również z terapii logopedycznej, psychologicznej.,

neurologopedycznej kóre pozwalja na możliwość komunikacji z druga osobą. Jest pod opieką neurologa, neurochirurga, okulisty,genetyka,kardiologa

Kornelia mimo swojej choroby, jest wyjątkowo radosnym dzieckiem. – Wszystko ją ciekawi, chce poznawać świat, jednak przeszkodą są ciągle spięte mięśnie i ból.
Codzienna specjalistyczna rehabilitacja, jaką przechodzi, jest dla niej szansa na lepszą sprawność,jednak rehabilitacja ta musi być systematyczna.
Wszechstronne usprawnianie rozwoju córki jest bardzo kosztowne, dotego dochodzą również koszty zakupu specjalistycznych sprzętów medycznych(wózek,ortezy,NW-WALKER za pomocą którego można normalnie chodzić) które sa niezbędne w ciągu całego dnia, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.

RODZENSTWO

Kornelki ma jeszcze dwie siostry 11-letnią Nicoll i 4-letnią Martynkę. Starsza siostra Nicoll również zmaga się z problemami zdrowotnymi. – Urodziła się bez jednej połówki serduszka i przeszła już dwie operacje
Kornelia,Martynka,Nicoll to bardzo pogodne i wesołe dzieci dają nam wiele \radości,a my staramy się zapewnić im jak najlepszą opiekę.
Opieka nad 2 niepełnosprawnych dzieci to dla nas nie lada wyzwanie,lecz trzeba wieżyć w drugiego człowieka.
Wierzymy że zechcą nam Państwo pomóc w tym dążeniu do celu.

Jak możesz pomóc
Darowizny prosimy wpłacać na konto
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem 26303 Sówka Kornelia(darowizna na pomoc i ochronę zdrowia).

Wpłaty zagraniczne:
Kod SWIFT (BIC): BPHKPLPK

PL 48 10600076 0000321000196523
(darowizny w dolarach amerykańskich USD)
z dopiskiem 26303 Sówka Kornelia

PL 11 10600076 0000321000196510
(darowizny w euro) z dopiskiem 26303 Sówka Kornelia
KRS 0000037904 z dopiskiem 26303 Sówka Kornelia
Dane kontaktowe joleczka-99@wp.pl lub Fb Jolanta Sówka
Dziękujemy rodzice Konrad i Jolanta Sówka

 http://dzieciom.pl/podopieczni/26303

%d bloggers like this: